Školení zaměstnanců a certifikace:

  • Provádíme školení a přezkoušení podle zákona č. 250/2021 Sb.
  • Provedeme veškerá školení BOZP, která jsou povinná při nástupu nového pracovníka do zaměstnání, při změně pracovního zařazení, při zavedení nové technologie, ale také při změně výrobních a pracovních prostředků, při změně technologických, nebo pracovních postupů, která by mohla mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • Vstupní a periodická školení požární ochrany pro zaměstnance a nové vedoucí zaměstnance, odborná průprava a školení preventivní požární hlídky.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP provádíme převážně pro elektrikáře, zaměstnance obsluhující vysokozdvižné vozíky, zaměstnance pracující s motorovými pilami, práce ve výškách i hloubkách, lešenáře, jeřábníky, vazače, zaměstnance veškerých profesí, vedoucí zaměstnance.

Pokud potřebujete proškolit zaměstnance, nebo potřebujete poradit ohledně četnosti školení, neváhejte nás kontaktovat.

Další služby

Elektro revize

Elektro revize

Elektro revize, revizní zprávy a protokoly vnějších vlivů

Požární ochrana

Požární ochrana

Požární ochrana a revize přenosných hasicích přístrojů

BOZP

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Pro získání nezávazné konzultace nebo nabídky