Prevence požární ochrany a revize přenosných hasicích přístrojů

Kompletní služby v oblasti požární ochrany. Pro všechny tyto činnosti máme odborně způsobilé pracovníky, kteří vám rádi v rámci prevence PO poradí, nebo navrhnou vhodná řešení.

U prevence požární ochrany provádíme:

  • Školení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci)
  • Provedeme cvičný požární poplach
  • Zpracujeme kompletní dokumentaci požární ochrany
  • Navrhneme požární značení
  • Zastupujeme klienta při jednáních a kontrolách HZS
  • Provádíme školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky v rámci PO
  • Realizujeme školení preventivních požárních hlídek a jejich velitelů
  • Provádíme preventivní požární prohlídky
  • Zajišťujeme aktualizaci PO při rekonstrukci pracovišť

Součástí údržby hasicích přístrojů jsou jejich revize.

Upozorníme Vás na povinnou kontrolu a ohlídáme za Vás různé periody kontrol u různých typů hasicích přístrojů.

Zrealizujeme roční kontroly, periodické tlakové zkoušky přenosných hasících přístrojů, plnění použitých PHP, výměnu poškozených PHP, nahrazení nevhodných modelů za účinnější, dodáme nejnovější typy přenosných hasicích přístrojů.

Vstupní a periodická školení požární ochrany pro zaměstnance a nové vedoucí zaměstnance, odborná průprava a školení preventivní požární hlídky.

Další služby

Elektro revize

Elektro revize

Elektro revize, revizní zprávy a protokoly vnějších vlivů

BOZP

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců

Školení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., BOZP a PO

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Pro získání nezávazné konzultace nebo nabídky