BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádíme komplexní služby, které jsou spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci – tzv. BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci realizujeme nejčastěji:

 • Zajištění BOZP dle § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
 • Zpracování kompletní dokumentace spojené s BOZP
 • Identifikujeme a hodnotíme rizika spojená s bezpečností práce
 • Kontroly a audity pracovišť s ohledem na BOZP
 • Odborná školení v oblasti BOZP a školení první pomoci
 • Vstupní, ale i pravidelná školení BOZP zaměstnanců a vedoucích pracovníků
 • Šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání (na základě toho stanovujeme nápravná opatření)
 • Pravidelné prověrky BOZP podle platných právních norem
 • Kategorizaci prací
 • Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů s ohledem k BOZP
 • Navrhujeme způsoby bezpečnostního značení a poskytování ochranných pomůcek
 • Zastupujeme klienty při jednání s orgány státního odborného dozoru

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

Zajistíme pro Vás veškerá školení BOZP.

Další služby

Elektro revize

Elektro revize

Elektro revize, revizní zprávy a protokoly vnějších vlivů

Požární ochrana

Požární ochrana

Požární ochrana a revize přenosných hasicích přístrojů

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců

Školení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., BOZP a PO

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Pro získání nezávazné konzultace nebo nabídky