Preloader

Elektro revize, BOZP, požární ochrana, školení

  • zc.ez1720842459iveru1720842459e@ofn1720842459i1720842459
Elektro überarbeiten s.r.o.
Elektro überarbeiten s.r.o. - Olomouc 35 kV

Elektro überarbeiten, s.r.o.
Spojte se s profesionály

Provádíme revize v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění.

Disponujeme všemi potřebnými osvědčeními a certifikáty pro revize elektrických zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Samozřejmostí je zhotovení a zpracování potřebné dokumentace dle zákona - revizní zprávy a protokolu vnějších vlivů.

Poskytujeme také služby, které jsou spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci – tzv. BOZP. Zajišťujeme prevenci požární ochrany a revize přenosných hasicích přístrojů. Zařizujeme také školení a odbornou přípravu zaměstnanců a firem.

Sídlo máme v Praze, zakázkovou kancelář v Olomouci a působíme po celé České republice.

Pracujeme pod vysokým napětím až do 35 kV

Vyřešíme za Vás řadu problémů najednou

Vaše požadavky řádně zrevidujeme, odstraníme případné závady a vypracujeme dokumentaci se všemi nezbytnými razítky a osvědčeními dle platných zákonů a vyhlášek.

Elektro revize

Elektro revize

Elektro revize, kontroly a odstranění závad, zhotovení revizních zpráv dle zákona.

BOZP

BOZP

Komplexní služby spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci – tzv. BOZP.

Požární ochrana

Požární ochrana

Služby v oblasti požární ochrany a revize přenosných hasicích přístrojů.

Školení a certifikace

Školení a certifikace

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb., školení BOZP a požární ochrany.