Naší hlavní profesní činností jsou elektro revize a zpracování dokumentace

Elektro revize v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění.

Disponujeme všemi potřebnými osvědčeními a certifikáty pro revize zařízení s omezením napětí do 35 kV.

Elektro revize a revizní služby:

  • Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů dle ČSN EN 60079 - BE3N1 (plyny) BE3N2 (prachy)
  • Revize elektrických instalací dle ČSN 33 1500
  • Revize zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle normy ČSN EN 62 305
  • Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600
  • Kontroly strojních zařízení dle ČSN 33 2200
  • Odstranění závad po revizi

Samozřejmostí je zhotovení a zpracování potřebné revizní zprávy a dokumentace dle zákona.

Nabízíme vypracování protokolu vnějších vlivů podle zákona.

Zařizujeme kurzy a přezkoušení k získání osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb..

Více info o školeních a odborné průpravě.

V případě poptávky elektro revizí poskytujeme úvodní odbornou konzultaci zdarma. Pokud potřebujete služby revizního technika, neváhejte nás kontaktovat.

Další služby

Požární ochrana

Požární ochrana

Požární ochrana a revize přenosných hasicích přístrojů

BOZP

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců

Školení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., BOZP a PO

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Pro získání nezávazné konzultace nebo nabídky